Evaluační aplikace projektu podpory TAČR

Úvodní informace

TAČR Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA 2

Základní informace


NÁZEV PROJEKTU: Online aplikace jako nástroj pedagogické diagnostiky a intervence v práci učitele mateřské školy s akcentem na školní připravenost

ČÍSLO PROJEKTU: TL02000346
PROGRAM: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ: STA02018TL020 - ETA 2
DOBA ŘEŠENÍ: 1. 12. 2018 — 31. 5. 2021


Hlavní cíl projektu: vytvořit a výzkumně ověřit online aplikaci jako nástroj pedagogické diagnostiky připravenosti dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu rozvoje profesních kompetencí učitele MŠ. Zkvalitnit přípravu dětí na vstup do školy, a to dětí navštěvující MŠ i dětí v domácím předškolním vzdělávání. Přispět k zavádění moderních technologií do práce učitele MŠ. Výstup projektu: výzkumně ověřený nástroj pedagogické diagnostiky školní připravenosti v podobě online aplikace. Produkt a je originálem. Projekt směřuje k formulaci doposud nevyužitých závěrů vztahujících se k přípravě dětí k zahájení povinné školní docházky.

Řešitelé projektu

Hlavní účastníci: Univerzita Palackého v Olomouci/Pedagogická fakulta

Řešitelský tým:
  • prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
  • doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
  • PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.
  • doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.
  • doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.
  • doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.
  • PhDr. Pavlína Částková, Ph.D.
  • Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.
  • Mgr. Pavla Tresterová
  • Doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě)

Správkyně systému


PhDr. Pavlína Částková, Ph.D.
pavlina.castkova@upol.cz